Fra Gråbergløypa

Gråberget (596 moh) nordvest for Skamrek, Gråbergtjernet i forgrunnen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

13 Feb 2009

Lauvlisæterbrenna i all sin prakt

Av Kjersti von Krogh

Utrolig vakkert over Lauvlisæterbrenna (620 moh), her på åsen sør for Stubdalsflaka.

09 Feb 2009

Drømmeforhold på Svartskog

Av Lise Henriksen

Vi må tilbake til 1994 for å finne like fine snøforhold som nå på Svartskog. Den fine, dobbeltpreparerte scooterløypa på Svartskog-platået er 6 km lang, og kan med fordel gåes to runder, én i hver retning. Bildet er tatt øst for Oppegård kirke, mot sør.

09 Feb 2009

Løype i åpent landskap

Av Lise Henriksen

Rundløypa på Svartskog går over dyrket mark og gjennom skogholt. Her ser vi nordover mot driftsbygningen på gården Østre Oppegård.