Finnemarka ohoi

En av løypene på Krokskogen kalles Linjeløypa, fordi den går under en strømledning. Løypa bringer deg mellom Sollihøgda og Sørsetra, og litt nord for Sollihøgda har du denne fine utsikten mot Holsfjorden, med Finnemarka, Hørtekollen og Lierdalen i solnedgang denne siste lørdagen før jul.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Des 2008

En gammel setergrend på Krokskogen

Av Nina Didriksen

Her er servering i vinterhelgene. Fint utgangspunkt er Sollihøgda, du kan velge mellom Djupdalsløypa, Toresplassløypa og Linjeløypa, alle en snau mil. Denne siste lørdagen før jul var føret en oppkjørt blanding av nattens våte nysnøfall og eldre litt grov snø. V60 fungerte bra.

21 Des 2008

Stille førjul ved Einafjorden

Av Steinar Kjærnsrød

Det er ikke mange timer dagslys på årets korteste dag. Her lengst nord i Einafjorden ved Sætervika langs vegen på vestsiden av vannet

17 Des 2008

Løypeskiltet ved Burås i Vestmarka

Av Erik Unneberg

Ingen prepping i løypen over Burås mot Sollihøgda i dag, men fint å gå her likevel med 2 cm kram nysne i sporene