Kutjern stasjon

Dette gamle huset står ved planovergangen nord for Kutjern stasjon som nå er nedlagt

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Okt 2008

Høstlig i Eltonåsen

Av Eivind Molde

Eltonåsen er startsted for løyper innover i Romeriksåsene fra øst. Fortsatt er det høst, men det er altså her man kjører opp til skolen der løypene starter (til høyre).

19 Okt 2008

Romerikssletta

Av Eivind Molde

På vei nordover fra bommen i nordenden av Ringdalsveien mot Gimildammen har man enkelte steder utsikt mot den vide Romerikssletta. Vi ser kontrolltårnet på Gardermoen litt mot venstre i bildet.

19 Okt 2008

Stor utfart fra Gjerdrum

Av Eivind Molde

Allmenningsveien fra Gjerdrum hadde stor trafikk av folk som skulle på tur i dag, og mange satte fra seg bilen her ved perkeringsplassen i nordenden av Ringdalsveien. Andre kjørte videre innover til Kogstadvangen.