Vilt og vakkert ved Skøyenputten

Vi er ikke langt fra bebyggelsen på Oppsal og Trasop, men landskapet i denne nordvestlige delen av Østmarka er mange steder vilt og stupbratt, spesielt om man går på tvers. Og det er vakkert og ganske uberørt, med flere småvann innover; like innenfor Skøyenputten ligger Solberglivann og Rundtjern. Navnet Skøyenputten kommer av at gården Skøyen (Nordre Skøyen) i sin tid eide skogen innover - nesten inn til Elvåga. I bekken like nord for Skøyenputten ser vi rester etter en demning som skulle sikre vannforsyningen til Bryn Mølle.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Okt 2008

Utsikt mot nord fra Kraftkollen

Av Erik Unneberg

Kraftkollen er det høyeste punktet i Vestmarka med sine 481 m.o.h. Utsikten fra selve toppunktet er ikke spesielt imponerende, men litt nedenfor er det flere fine utsiktspunkter. Bildet er tatt ved kraftgaten rett nord for toppunktet, på ca. 465 m.o.h. Linsen er rettet mot nord, og vi ser litt av Holsfjorden med Krokskogmassivet i bakgrunnen. Ser vi godt etter, skimtes Gyrihaugen som den høyeste toppen i bakgrunnen, litt til høyre for midten av bildet. Dit er det 29,3 km i luftlinje fra der bildet ble tatt.

04 Okt 2008

Høsten har kommet til Glasåsen

Av Erik Unneberg

Trær, lyng og busker oppe på Glasåsen har fått høstfarger nå. Et stykke ut på ettermiddagen klarnet det opp i denne Delen av Marka, og man kunne nyte utsikten mot nordvest. En nesten fjellaktig følelse å skue i den retningen.

04 Okt 2008

Nydelig lys over Lier

Av Erik Unneberg

Etter en grå formiddag klarnet det opp i den vestre delen av Marka, og man kunne fra Glasåsen se hvordan Lierbygden ble velsignet med et nydelig høstlys