Sandbekkdalen neste etappe

Sykler man rundt Kvitingen fra Åstjern, er man her ved nordligste punkt - Trevatn oppe ved Eidstugua. Nå bærer det rett sydover i Sandbekkdalen i lett stigning før det bærer utfor Sytjerndalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Aug 2008

Jernbaneovergangen ved Eidstugua

Av Steinar Kjærnsrød |

Når man sykler på veinettet mellom Åstjern og Eidstugua, krysser man jernbanen rett som det er, både i underganger og i åpne kryss som dette. Det er den nedlagte Valdresbanen som går her. Selv om den er nedlagt som rute, trafikkeres den jevnlig i turistøyemed (www.valdresbanen.no). Man skal derfor passe på når man krysser.

15 Aug 2008

Jakthytta ved Fiskedammen

Av Steinar Kjærnsrød |

Denne jakthytta ligger ved det (på kartet) navnløse tjernet like nordvest for Sønstebygrenda. Men tjernet har allikevel et navn - "Fiskedammen".

15 Aug 2008

På vei til Eidstugua fra Sønstebygrenda

Av Steinar Kjærnsrød |

Den gamle skogsbilveien mellom Sønstebygrenda og Eidstugua er mye koseligere å sykle enn veien nærmere Einavannet. Her ved jernbaneundergangen ved Sønstebygrenda.