Spelsau i Nordmarka!

Det er mye sauer i Marka nå om dagen. Det kan man både se og høre. Et artig innslag er spelsauen, som er røffere enn den vanlig sauen. Hornene kan bli riktig så imponerende, og denne sauen er klar til å ta en fight hvis det skulle bli nødvendig! Sauene på bildet ble truffet beitende langs skogsbilveien mellom Sinnerseter og Ølja. Ligner de ikke litt på noen små moskuser?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jun 2008

Sommer på Sinnerseter

Av Erik Unneberg

Det er vakkert på Sinnerseter, og nå i slutten av juni er det frodig på setervollen

29 Jun 2008

Opprydning foran Purvollen

Av Erik Unneberg

Etter at det ble hugget ved Purvollen, er innsynet mot stedet blitt betraktelig bedre.

29 Jun 2008

Husene på Purvollen

Av Erik Unneberg

Den gamle finneplassen Purvollen ligger nå godt synlig fra sykkeltraseen nordvest for Damtjern.