Fugleperspektiv på Steinsfjorden

Fra hoppbakken på Ringkollen hadde man i dag god oversikt over store deler av Steinsfjorden samt litt av Tyrifjorden. På bildet ser vi også Sundvollen litt til venstre for midten.

Fugleperspektiv på Steinsfjorden

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Mai 2008

Fri sikt til Randsfjorden og Bølgensetra

Av Erik Unneberg

Fra toppen av hoppbakken på Ringkollen er det god utsikt i alle retninger. Vi ser her mot nord, der Randsfjorden ligger nede i lavlandet. Til høyre på bildet ser vi Bølgensetra.

29 Mai 2008

Bølgensetra i ettermiddagssol

Av Erik Unneberg

Fra ovarrennet i hoppbakken på Ringkollen ser man rett nordover til Bølgensetra, som i ettermiddag lå badet i sol. Det er lenge siden denne seteren ble nedlagt, og mye av setervollen er nå overtatt av grantrær. De gamle seterhusene er også borte.

29 Mai 2008

Vakker utsikt fra setervollen

Av Erik Unneberg

Bølgensetra har flott utsikt mot sør, men så ligger denne nedlagte seteren helt oppe på ca. 620 m.o.h. Vi kan se hoppbakken på Ringkollen, og Tyrifjorden blinker i det fjerne. Tidligere var nok utsikten enda bedre, men vollen er nå delvis tilvokst med trær som sperrer for det helt store panoramaet. Men fortsatt går det sauer på beite her. De ble ikke med på dette bildet, men breking fra både lam og voksne dyr hørtes godt i dag!