Smedmyrkoia

Smedmyrkoia ligger litt nord for Midtre Lysedam ved hovedløypa mellom Skansebakken og Løvlia. Gamle Heggeliveien går forbi og er en fin gammel kjerrevei som går fra Lysedammen til Gopletjernskrysset. Smedmyrkoia er en ubetjent DNT-hytte og den er svært populær ettersom den ligger bare 5 km fra Skansebakken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2008

Pinseidyll ved Setertjern

Av Erik Unneberg

Setertjern ligger i kløften mellom de to Kolsåstoppene. På 2. pinsedag 2008 var det godvær her, og tjernet viste seg fra sin beste side. Visste du at det er fint å bade her om sommeren?

12 Mai 2008

Utsikt mot sør fra Nordre Kolsås

Av Erik Unneberg

Et vakkert, vårlig skue hadde man 2. pinsedag 2008 fra Nordre Kolsås. Søndre Kolsås var ikledd mørkegrønn barskog og lysegrønne løvtrær.

12 Mai 2008

Masten på Søndre Kolsås

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt mot sør fra Nordre Kolsåstopp, og vi ser kommunikasjonsmasten på den søndre toppen