Svartoren

Svartoren ligger i Østmarka og er et smalt vann ca 50 meter bredt og 3 km langt. Her krysser vi Svartoren på en trekkflåte på det smaleste partiet ca 10 meter bredt og fortsetter blåstien på den andre siden mot Skjelbreia. Svartoren er en av Østmarkas mange perler og ligger mellom Bysetermosan og Skjelbreia.

Svartoren

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Mai 2008

Bekkeblom

Av Tom Stensaker |

Bekkeblom i full flor ved Svartoren

12 Mai 2008

Klisteret og myrrestene skal fjernes!

Av Jørgen Fog |

Noen er så heldige at de har en engel av en kone som renser mannens ski når hun allikevel skal ta sine egne. Her har engelen nyss kommet hjem etter vårskitur på Sandviksveien og i Nibbitjernstraktene, Jørgen Fog slapper av bak kamera og på terrassen med en boks leskende drikke mens kona nyter våren ...

11 Mai 2008

Løvliflaka: Vinteren og skiføret er borte

Av Jørgen Fog |

Målestaven som i vinter har vært dekket opp mot halvannenmetersmerket har innsett at våren har kommet!