Tverrsjøen

Vi ser østover mot Tverrsjøen som ligger på tvers i motsetning til de fleste andre store vann som ligger på langs. Derav navnet på dette vakre vannet som er en del av Nordmarksvassdraget som ender som drikkevann for Oslo. Tverrsjøen er blitt Jevnakers svar på Sognsvann og rundt vannet er det tilrettelagt for handicappede og bomvei for allmuen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

24 Apr 2008

Auretjern ved Spålen

Av Tom Stensaker

Her sør i Auretjern rett nord for Spålen er det åpent vann. Ringkolløptraseen går langs land, og her var det flotte forhold i dag til Tverrsjøen gjennom Sinnerdalen, der tommestokken til Svein viste 120 cm snø. Over Auretjern går det scooterløype til Øyangen rett opp lia.

24 Apr 2008

Fagervann med Nautsundkollen

Av Tom Stensaker

Flott utsyn fra Spålsveien mot Fagervann og Nautsundkollen som ligger mellom Spålen og Fagervann. Før i tiden gikk løypa til Langtjern over Fagervann fra Spålen, men etter at Spålsveien kom, ble løypa lagt på veien.

24 Apr 2008

Ved Loka

Av Tom Stensaker |

Ved utløpet til Loka er det alltid åpent vann. I dag krydde det av ender, og vi så også to hegrer på flukt med et enormt vingespenn og stygge skrik. Her ved Loka renner elva fra Storflåtan ut i både Loka og Vesleflåtan. Atjernsløypa går forbi her mellom Storflåtan dam og Sandviksveien. Det er fremdeles fine forhold her.