Løypemaskin på Finnstadveien

Løypebas Svein Gulbrandsen setter spor

Løypemaskin på Finnstadveien

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

28 Feb 2008

Finnstad, løypebasenes lunsj

Av Vigdis Jynge |

En velfortjent lunsj på Finnstad. Løypebaser på scooter og stor maskin møtes for påfyll av mat og bensin.

17 Feb 2008

Mellom Sandbekkmana og Rolighaugen

Av Lise Henriksen

Mellom Vesle Sandungen og Spålen går skiløypa over et av Markas vakreste høydedrag, med flere åpne myrpartier som gir en slags fjellfølelse. Rundt oss ligger Fagerliflaka, Rolighaugen, Sandbekkmana og Høgflaka. Bildet er tatt mot sørøst, mellom Rolighaugen og Sandbekkmana.

17 Feb 2008

Sandbekkhytta

Av Lise Henriksen

Bratt opp for Sandbekkvika i Vesle Sandungen ligger Sandbekkhytta, ved den koselige løypa som går nordvestover til Spålen. Fra hytta gjenstår en god stigning før man er oppe på de åpne, vakre høydedragene mellom Sandbekkmana og Rolighaugen. Rart å tenke på at vi så langt inne i Nordmarka fremdeles befinner oss i Oslo kommune; lengst nord riktignok, på grensen mot Ringerike.