Solnedgang over Skålsjøen

Flott skøyteis på Skålsjøen nå

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Feb 2008

Snøtunge trær ved Gjevikputten

Av Lise Henriksen

Gjevikputten ligger nord for Steinsjøen, og mange foretrekker fremdeles denne koselige naturløypa mellom Vangen og Skålsjøen. Beveren har vært aktiv her i mange år, og har demmet opp vannet. Navnet kommer fra Gjeviksetra (under gården Gjevik i Enebakk), som lå på kollen nord for Steinsjøen og øst for Gjevikputten, men som trolig ble nedlagt for nærmere 200 år siden. Det hadde falt nærmere 40 cm tung nysnø i Østmarka forut for denne søndagsformiddagen, med ekstremt mye topp- og greinbrekk, og en upåklagelig vinterstemning.

28 Jan 2008

Fra Liseterputten

Av Lise Henriksen

Liseterputten ligger midtveis mellom Skålsjøen og Tonevann. Her går grensen mellom Enebakk og Lørenskog. Lisetra (i Lørenskog) lå 500 meter nærmere Skålsjøen, den var ganske lenge i drift, og man ser fremdeles rester av de gamle tufter. Det var saftige og fine beitemarker her, men nå er vollen temmelig gjengrodd. Bildet er tatt mot nordvest, mot Søndre Liseterkollen.

03 Feb 2008

Bakglatt på Skjelbreia

Av Lise Henriksen

Plassen Skjelbreia ligger ved den gamle vinterveien fra Enebakk gjennom Østmarka, populært kalt Plankeveien. Skjelbreia tilhørte Rausjøskogene og Rausjø-bruket. Oslomarka Trekkhundklubb har leid stedet fra 1965, og driver søndagsservering om vinteren i den koselige peisestua som klubben selv har bygd. Gamlestua (på bildet) er blant de aller eldste hus i Østmarka, trolig fra første halvdel av 1700-tallet, men senere restaurert.