Fra Liseterputten

Liseterputten ligger midtveis mellom Skålsjøen og Tonevann. Her går grensen mellom Enebakk og Lørenskog. Lisetra (i Lørenskog) lå 500 meter nærmere Skålsjøen, den var ganske lenge i drift, og man ser fremdeles rester av de gamle tufter. Det var saftige og fine beitemarker her, men nå er vollen temmelig gjengrodd. Bildet er tatt mot nordvest, mot Søndre Liseterkollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Feb 2008

Bakglatt på Skjelbreia

Av Lise Henriksen

Plassen Skjelbreia ligger ved den gamle vinterveien fra Enebakk gjennom Østmarka, populært kalt Plankeveien. Skjelbreia tilhørte Rausjøskogene og Rausjø-bruket. Oslomarka Trekkhundklubb har leid stedet fra 1965, og driver søndagsservering om vinteren i den koselige peisestua som klubben selv har bygd. Gamlestua (på bildet) er blant de aller eldste hus i Østmarka, trolig fra første halvdel av 1700-tallet, men senere restaurert.

03 Feb 2008

I ubrukte spor mellom Bjordammen og Nordmarkskapellet

Av Wiran Bjørkmann

Tar du østover ved Bjordammen, kan du følge lite brukte løyper over mot Langmyr og Nordmarkskapellet. Løypa passerer flere gamle skihytter i området.

03 Feb 2008

Puttis ved Tryvann

Av Wiran Bjørkmann

Parti fra gamleløypa mellom Lille Tryvann som går vest for hovedløypa