Krokskogen ønsker oss velkommen

Katnosa er Nordmarksplass, men Finnerudsetra er Krokskogseter og skillet mellom Nordmarka og Krokskogen går akkurat her sør i Spålen, trur eg. Masse diskusjoner om akkurat det, men for oss er hele Spålen Krokskogen og når vi har gått gjennom den tette "urskogen" mellom Katnosa og Finnerudseter er det en ny verden vi møter her ved Spålsbu sør i Spålen, nemlig Asbjørnsens eventyrverden.

Krokskogen ønsker oss velkommen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Jan 2008

"Close to" Spålsbu

Av Tom Stensaker

Vi zoomer inn Spålsbu som ligger der som en perle og ønsker oss velkommen til "Spålstrollets" residens, men når ikke "trollet" er hjemme setter vi oss i solveggen og nyter "villmarken" her sør i Spålen en helt vanlig tirsdag i januar.

22 Jan 2008

Spålsbu sør i Spålen

Av Tom Stensaker

Spålsbu ligger vakkert til i sørenden av Spålen og er en idyll av de sjeldne. På en hverdag er det lite folk her og det er godt å sitte i tømmerveggen og føle det gode liv her langt inne i ødemarka.

22 Jan 2008

Fortjernsbråtan

Av Tom Stensaker

Fra løypa Gørja-Kikut ser vi opp til Fortjernsbråtan en idyllisk plass på oversiden av Fortjern. Stedet var tidligere en plass og her bodde i sin tid Lukas Finne, som kunne så meget at han frelste jorden sin for alle slags udyr, så aldri noe kreatur ble slått eller revet i hjel for ham (Asbjørnsen).