Oppen gård

Ved Oppentjernet ligger to Oppengårder. På bildet ses den nedre gården. Dette er også det nordlige punktet for lysløypa på Svea, før den dreier sydover igjen. Herfra går det en vestlig løype nord for Oppentjernet og over til Jonsrud og videre til Stormyra

Oppen gård

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

25 Des 2007

Hadeland våkner til liv 1. juledag

Av Steinar Kjærnsrød

Oppe ved Oppengårdene er det fritt utsyn over Hadeland, og vi skimter lysene på Gran og Hvalebykampen i bakgrunnen. Men 1. juledagsmorgen er det ikke mange som har stått opp ennå, og slett ikke ute på ski ..

25 Des 2007

1. juledagsmorgen ved Oppen

Av Steinar Kjærnsrød

På haugen ovenfor Oppentjernet kneiser en treklynge, og det er i ferd med å lysne 1. juledag. Her kan det se ut som det har vært en gammel bygning, eller kanskje tilmed en gravhaug? Vi kan la treklyngen symbolisere Nordmarkas ytterkant mot Hadeland

24 Des 2007

Julekort fra Gagnumsetra

Av Tom Stensaker

Gagnumseter ligger ved Skamrek, ca 1 km vest for Heggelia. Forbi her går hovedløypa til Løvlia fra Skansebakken. Det er skogsjef Hatlinghus som leier setra. Hovedhuset er flyttet fra Heggeliseter, da denne ble plass ca 1920. Den gamle opprinnelige Gagnumsetra lå noen hundre meter lenger ned mot vannet.