Snart jevnet med jorden

Dette huset på den nederste delen av Dammersplassen står fortsatt avmerket på kartet, men det spørs hvor lenge det siste hjørnet av de laftede tømmerveggene orker å holde seg oppe på stenmuren. Innenfor veggene, som nå stort sett ligger nede i bakken og råtner, har brennesler og kratt overtatt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2007

Dammersplassen - litt utenom allfarvei

Av Erik Unneberg

Dammersplassen ligger bare 1 km fra Midtskogen, og er enda nærmere Mattisplassveien ved Lomma. Likevel ligger stedet litt avsides. Det går imidlertid sti hit fra Midtskogen, og faktisk går det fint an å sykle opp hit (det gjorde fotografen) på en vei som tar av fra Mattisplassveien men som ikke står avmerket på Markakartet.

23 Sep 2007

Ved Vestereng

Av Eivind Molde

Når man sykler fra Mariholtet til Losby eller Skårer, kommer man ut av skogen her ved Vestereng. Herfra ser man ut over vide jorder. Hauger gård ligger rett framfor oss.

23 Sep 2007

Knuttjern

Av Eivind Molde

Knuttjern (252 m.o.h.) ligger et stykke vest for Losby, rett nord for Haugerkollen. Både skogsbilvei og skiløype passerer ved vannet.