Damtjern i fugleperspektiv

Damtjern er godt synlig fra Stubdalskampen, som ligger 1 km unna. Vi ser videre Stubdalssetra til venstre i bildet, rett syd for demningen. I bakgrunnen kan man skimte kraftlinjen som går over Høgåsen. Den høyeste åsen bakerst til venstre er Ringkollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Aug 2007

Myrseter

Av Eivind Molde

Dette er Myrseter, som ble åpnet høsten 2004. Den ubetjente hytta drives av Turistforeningen.

26 Aug 2007

Vakkert mot vest

Av Eivind Molde

Den gamle finneplassen Monsebråtan ligger vakkert til - høyt og fritt, og vestvendt.

26 Aug 2007

Bratte jorder

Av Eivind Molde

Jordene er bratte på den gamle finneplassen Monsebråtan. Men så har det vel aldri vært særlig behov for å ta seg fram med store, nymotens landbruksmaskiner her.