I grenseland mellom åker og skog

Flere tidligere husmannsplasser ligger på grensen mellom Bærumsmarka og kulturlandskapet ved Grini. Dette området danner en buffer mellom Marka og bebyggelsen, og man har i disse såkalt "LNF-sonene" (jordbruk og kulturlandskap) en fin inngang til Bærumsmarka. Dyrene har fordel av kanteffekten som gjør seg gjeldende i overgangen mellom to biotoper, for eksempel skog og åker, hvor artsmangfoldet er særlig rikt. Der finnes det økologiske nisjer fra begge biotoper tilgjengelige for viltet. Dette beriker Marka som opplevelsesområde for turfolket og som oppvekstområde for viltet. I de siste ukene har man for eksempel kunnet se mye elg som i skumringen tar seg inn i åkeren for å spise litt ekstra. Men nå er de fleste kornåkrene i dette området nylig slått, så elgbesøkene blir nok mer sporadiske fremover. Bildet er tatt fra golfbanen på Grini.

I grenseland mellom åker og skog

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Aug 2007

Slutt på veien ved Lørenseter

Av Erik Unneberg

Fra skogsbilveien mellom Ullevålseter og Nordmarkskapellet går det en blindvei frem til Lørenseter. Skal man videre, må man følge blåmerket sti til Kobberhaughytta.

22 Aug 2007

Rolig aften ved Blankvannsbråtan

Av Erik Unneberg

Det var lite å se til turgjengere og syklister ved Blankvannsbråtan i kveld. Men det er vel ikke annet å vente på en onsdag etter at sommerferien er over?

22 Aug 2007

Sensommer på Slakteren

Av Erik Unneberg

I dag gjorde sommeren et nytt fremstøt i Marka. På Slakteren var det mellom 20 og 25 varmegrader i skyggen, selv om vi nærmer oss september.