Ingelsrudsetra

Ingelsrudsetra ligger nord for Råbjørn

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2007

På tur til Nordsetra

Av Erik Unneberg

Vel fremme på Nordsetra venter en frodig setervoll og utsikt mot Gyrihaugen!

05 Aug 2007

Vandring på setervollen

Av Erik Unneberg

Mange som går tur på Krokskogen kjenner til Sørsetra der Skiforeningen har en Markastue, men Nordsetra er også å anbefale å ta seg en tur innom. De frodige setervollene ligger fortsatt åpne her.

05 Aug 2007

Krokskogens vakreste beiteland

Av Erik Unneberg

Det er storslått utsikt fra Stubdal gård, men sauene er naturlig nok mer opptatt av andre ting enn å skue utover de korngule åkrene rundt Tyrifjorden og Steinsfjorden.