Krokskogens vakreste beiteland

Det er storslått utsikt fra Stubdal gård, men sauene er naturlig nok mer opptatt av andre ting enn å skue utover de korngule åkrene rundt Tyrifjorden og Steinsfjorden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2007

Stubdal gård

Av Erik Unneberg

Stubdal gård ligger vakkert til på vestkanten av Krokskogplatået. I bakgrunnen til høyre ser vi Stubdalskampen.

05 Aug 2007

Gråvær ved Damtjern

Av Erik Unneberg

Regntunge skyer hang over Damtjern i dag, men de store nedbørsmengdene uteble. Det var i alle fall oppholdsvær ved sydenden av vannet den tiden fotografen var der. Men det gikk noen byger ikke langt unna i nordøstlig retning.

05 Aug 2007

God vekst på setervollen ved Løvlia

Av Erik Unneberg |

Det er ikke like mange som besøker Løvlia om sommeren som om vinteren, men de som gjør det vil oppleve vakre setervoller bevokst med perikum og blåklokker.