Grinifossen i juli

Etter at Grini mølle stanset driften i 1904, anla godseier Løvenskiold en kraftstasjon ved fossen. Herfra ble Røa, Fossum og Sørkedalen forsynt med strøm frem til avviklingen rundt 1950. Nå er det ingen utnyttelse av fossen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2007

Grini mølle og Grinidammen

Av Erik Unneberg

Lysakerelven er demmet opp ved Grini mølle, og dammen heter Grinidammen. Her finnes et par fine badeplasser. Bildet er tatt mot syd, slik at vi har Bærum til høyre og Oslo til venstre for dammen. På broen går Østeråsbanen. Grini mølle er nå et 7 etasjers bygg som huser flere småindustribedrifter. Men det er lenge siden det ble malt korn her, for møllen var i drift bare mellom 1876 og 1904.

07 Jul 2007

Fossen ved Bærums Verk

Av Erik Unneberg

Selv om Lomma går litt roligere enn for et par dager siden, er det fortsatt mye vann i elven. Ved Bærums Verk ga fossen kraftig lyd fra seg i kveld.

07 Jul 2007

Stri Lomma ved Bærums Verk

Av Erik Unneberg

I tidligere tider ga Lomma vannkraft til industrien ved Bærums Verk. Det kan man lett forstå når man ser vannføringen nedover fossestrykene i disse dager.