I fint driv ved Bukkestitjern

Skiløper med hund i fint driv langs Bukkestitjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Mar 2007

Bukkestitjern

Av Olav Harlem

Bukkestitjern er et idyllisk sted i Sørmarka. Løypa fra Stallerudhytta til Sterkerudhytta går langs vannet.

04 Mar 2007

Stallerudhytta

Av Olav Harlem

Stallerudhytta er Solbråtenspeidernes hytte i Sørmarka. Hytta er åpen enkelte helger vinterstid.

04 Mar 2007

Løypa fra Grytetjern til Stallerudhytta

Av Olav Harlem

Løypa fra Grytetjern til Stallerudhytta går et stykke langs motorvei og høyspentgate før den igjen tar ned i skogen.