Enden av veien opp Merradalen

Bildet viser enden av veien opp Merradalen, der løype nr. 64 går. Fra denne "snuplassen" fortsetter løype 64 som scooterløype gjennom skogen og over til nordøstenden av Abborvann. I dag var det flott føre opp Merradalen og fine spor laget av Skiforeningens løypebas i går

Enden av veien opp Merradalen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Feb 2007

Løypekrysset sydvest for Blekkevann

Av Steinar Kjærnsrød

Løypa til høyre, over myra, kommer ut nordøst i Abborvann. Løypa til venstre kommer ned på enden av skogsbilveien på østsiden av Abborvann og følger denne ned til Abborvannsbekken.

02 Feb 2007

Siste stykket før motorveien

Av Erik Unneberg

Løypen fra Myrer til Fløysbonn eller Bjørndal går under E6 like etter at man har lagt Myrer bak seg. På bildet ser vi den siste strekningen på østsiden av motorveien, som vi kan ane i bakgrunnen (se veiskjæringen til høyre i bildet). Foreløpig er ikke denne løypen preparert, men hvis det kommer mer sne, så blir den det.

02 Feb 2007

Foreløpig upreparert ved Myrer

Av Erik Unneberg

Ved Myrertjern er det nesten nok sne til at man kan starte preparering. Gående turfolk har imidlertid tatt traseen i bruk for lengst denne vinteren.