Over Tvetjerna

Her er man i ødemarka; ennå ingen spor her mot Sandbekkmana.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Jan 2007

Brøyting av løype 456 mot Spålen

Av Torgeir Stenstad

Ned den bratte kneika fra Langtjern mot Spålen var det verken brøytet eller scooter-kjørt. Men flott allikevel.

20 Jan 2007

Opp mot Myrseter

Av Erik Unneberg

Man fikk en god følelse av vinter på Krokskogen i dag. Ved Myrseter både blåste og snedde det. På bildet kan man ane snedrevet fra taket på hovedbygningen, som tjerner som et av Turistforeningens overnattingssteder.

20 Jan 2007

Skispor over vollen på Myrseter

Av Erik Unneberg

Mens de fleste skiløperne konsentrerte seg om det maskinpreparerte sporet på skogsbilveien langs Lomma, var det svært få som gikk innom Myrseter. Denne gamle seteren, som nå disponeres av Turistforeningen, ligger mellom Tverrelva og Monsebråtan, kun noen titalls meter øst for hovedtraseen.