Gammel koie ved Svarttjerna på Ringkollplatået

Dette flotte, fjelliknende området har oftest skiføre fra tidlig i november og noen ganger til april-mai.

Gammel koie ved Svarttjerna på Ringkollplatået

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Mar 1999

Løypekryss ved Vambutjerna på Ringkollplatået

Av Steinar Kjærnsrød

Dette flotte, fjelliknende området har oftest skiføre fra tidlig i november og noen ganger til april-mai.

14 Mar 1999

Rast ved Spålsbu

Av Steinar Kjærnsrød

Tvetjernhøgdas karakteristiske profil i bakgrunnen

14 Mar 1999

Løypekryss ved Spålsbu i sydøstenden av Spålen

Av Steinar Kjærnsrød

Legg merke til snødybden ved skiltet. Dette er et av Markas mest snørike områder