Store voller på Sinnerseter

Sinnerseter er en ganske stor seter i Nordmarka Nord, noen hundre meter vest for Mylla. Men granskogen er i ferd med å trenge seg innpå setervollene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2006

Minner på Sinnerseter

Av Erik Unneberg

Den nedlagte Sinnerseter er blant de vakreste setrene i Marka. På bildet ser vi rester av en låvebro, samt et av tidligere seterehusene. Legg også merke til løvtreet til venstre. Har det vært en tuntre, tro?

28 Jun 2006

Smørblomster på setervollen

Av Erik Unneberg

Sinnerseter var tidligere seter under gården Rønnerud ved Myllas vestside. Seteren ligger meget fint til, og i dag var det spesielt vakkert på den store setervollen der markblomstene lyste opp.

28 Jun 2006

Gammel bygning på Olumsetra

Av Erik Unneberg

Olumsetra ligger midtveis mellom den ca 6 km lange skogsbilveistrekningen mellom Olum og Trantjern. På setervollen står det nå bare en av de gamle bygningene igjen, selv om det også er en hytte av nyere dato på vollen.