Bekkeblom ved Isielva

Isielva renner gjennom Djupedalen og Kjaglidalen, før den ved Vøyenenga slår seg sammen med Lomma og blir til Sandvikselven. Langs elven er det en del løvskog med interessant botanikk. I noen uker nå har bekkeblom stått og lyst opp elvebredden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Mai 2006

Svenådalens start

Av Amund Rasten

Svenådalens start ved Toso på Jevnaker. Herfra er det jevn stigning, med nesten 400 meters høydeforskjell.

31 Mai 2006

Tverrsjøstallen

Av Amund Rasten

Stille ved Tverrsjøstallen nå.

31 Mai 2006

Informasjonsrikt skilt

Av Amund Rasten

Svært informasjonsrikt skilt ved Ølja.