Tårnet på Porthøgda

Her bestemte Telenor i 1996 å anlegge en GSM-basestasjon for å gi mobildekning til turfolket og skogsarbeiderne fra Løvenskiold Vækerø. Den gir dekning 35 kilometer i retning Hadeland, og helt inn mot Tryvann den andre veien. Basestasjonen på Porthøgda er Norges siste aggregatdrevne GSM-antenne, alle andre går på strøm. Det flys inn diesel til aggregatet 3-4 ganger i året med helikopter.

Tårnet på Porthøgda

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Mai 2006

Utsikt mot syd fra Porthøgda

Av Erik Unneberg

Utsikten mot syd fra Porthøgda er ikke like fri som fra naboen Kikuttoppen, men det er i alle fall lett å kjenne igjen Tryvannstårnet. Litt fjordutsikt har man også.

30 Mai 2006

Hakklokalven

Av Amund Rasten

Oversikt over Hakklokalven med hengebrua.

27 Mai 2006

Fra Kikuttoppen ser man store deler av Nordmarka

Av Erik Unneberg

Ser man fra Kikuttoppen mot nordøst, ser man deler av vann som ligger på rekke og rad: Hakklokroktjernet, Hakkloa og en av Måsjøene. Lortkulp sees til høyre på bildet. I bakgrunnen har vi Romeriksåsene.