Varingskollen sett fra Brennberget

Utsikten nordover fra Brennberget i Nittedal er meget god. Toppen rager 441 moh., og er med det den høyeste i Lillomarka. Utsikten mot Varingskollen (546 moh.), som vi har 7,9 km unna og midt i bildet, er kanskje best litt nedenfor toppen. Der er det relativt bratt, og få trær som hindrer sikten. På bildet kan vi lett følge kraftlinjen som slynger seg gjennom skogen og som passerer Varingskollen på vestsiden. Til høyre på bildet har vi litt av bebyggelsen i Nittedal. Helt til venstre, 5 km unna, skimter vi noen av bygningene øst for Ørfiske. Dette vannet kan man for øvrig se litt av fra fotografens ståsted, men det ligger så vidt utenfor venstre bildekant.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Mai 2006

Nittedal sett fra den høyeste åsen i Lillomarka

Av Erik Unneberg

Brennberget er den høyeste toppen i Lillomarka med sine 441 m.o.h. Det er utsikt i flere retninger. Fra østsiden ser man blant annet Tryvannstårnet, mens man har utsyn mot store deler av Lillomarka fra sydsiden. Går man litt nedenfor toppen, har man fra nordsiden god oversikt over Nittedal.

25 Mai 2006

Demningen står fortsatt ved Sloradammen

Av Erik Unneberg

Sloradammen ble bygget i 1924 for å ta i mot tømmer som kom ned en tømmerrenne over Otertjernsåsen fra Heggelivann. Men det viste seg vanskelig å vedlikeholde en slik tømmerrenne av tre, og allerede i 1935 ble tømmeret istedet fløtet via Storflåtan og Langlielven.

25 Mai 2006

Vakkert vannspeil ved Sloradammen

Av Erik Unneberg

Sloradammen har ikke lenger noen funksjon i forbindelse med tømmerfløtingen; den er det mange tiår siden. Dammen har ofte vært mer eller mindre uttørket, men med stor vannføring nå om våren viser den seg fra sin beste side.