Nittedal sett fra den høyeste åsen i Lillomarka

Brennberget er den høyeste toppen i Lillomarka med sine 441 m.o.h. Det er utsikt i flere retninger. Fra østsiden ser man blant annet Tryvannstårnet, mens man har utsyn mot store deler av Lillomarka fra sydsiden. Går man litt nedenfor toppen, har man fra nordsiden god oversikt over Nittedal.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Mai 2006

Demningen står fortsatt ved Sloradammen

Av Erik Unneberg

Sloradammen ble bygget i 1924 for å ta i mot tømmer som kom ned en tømmerrenne over Otertjernsåsen fra Heggelivann. Men det viste seg vanskelig å vedlikeholde en slik tømmerrenne av tre, og allerede i 1935 ble tømmeret istedet fløtet via Storflåtan og Langlielven.

25 Mai 2006

Vakkert vannspeil ved Sloradammen

Av Erik Unneberg

Sloradammen har ikke lenger noen funksjon i forbindelse med tømmerfløtingen; den er det mange tiår siden. Dammen har ofte vært mer eller mindre uttørket, men med stor vannføring nå om våren viser den seg fra sin beste side.

25 Mai 2006

Våridyll ved Sloradammen

Av Erik Unneberg

I østenden av dammen står fortsatt demningskonstruksjonen fra 1924, selv om den for lengst har utspilt sin rolle.