Ikke så bra sykkelføre 21. mai…

Det er fortsatt sne en del steder i Nordmarka Nord, noe som gjør det litt problematisk å sykle enkelte steder. Her på skogsbilveien vest for Sandbekkmana var det opp mot 20 cm våt, kornet sne i dag. Og det er halvannen uke til juni…

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Mai 2006

Effektiv hogst ved Styggedalsmana

Av Erik Unneberg

Spesielt pent ser det ikke ut når skogsmaskiner har vært i arbeid, men det kan jo være greit å av og til bli minnet om at det foregår næringsdrift i Marka.

21 Mai 2006

Bare grunnmuren igjen på Langlia

Av Erik Unneberg

Da Langlivannet ble demmet opp, ble plassen Langlia i nordenden av vannet revet. I dag står bare litt grunnmur og hustufter igjen.

21 Mai 2006

Sandbekkmana sett fra skogsbilveiens endestasjon

Av Erik Unneberg

Sykler man vestover fra Vesle Sandungen, passerer man vest for Sandbekkmana, som strekker seg over 600 moh. Bildet er tatt fra det punkt der skogsbilveien slutter (ved Bjørneputten), og der skiløypen mellom Spålen og Vesle Sandungen går forbi.