Skjærsjødammen

Vann beliggende 258 meter over havet reguleres her ved Skjærsjødammen. Skjærsjøelva renner herfra og ned til Maridalsvannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Mai 2006

Krysser Skjærsjødammen

Av Eivind Molde |

Her er det både demning og vei - syklister på vei mot Rottungen og Bjørnholt krysser Skjærsjødammen.

14 Mai 2006

Retthellseter en dag i mai

Av Erik Unneberg

Med fin, sydvendt beliggenhet og god tilgjengelighet fra skogsbilveien fra Kleivstua er et besøk på Retthellseter å anbefale. Her er det mye kulturhistorie! Hole historielag prøver å ta vare på noe av det gamle setermiljøet. Retthellseter har trolig navn etter flate (rette) heller eller svaberg som det er mye av her.

14 Mai 2006

Skigard ved Retthellseter

Av Erik Unneberg

Før var det vanlig med skigard rundt setervollene i Marka. Den var laget av 3-4 meter lange granklovninger (stokker delt på langs) som lå på snei. Klovningene var bundet sammen med tynne, bøyelige kvister, gjerne av brisk. På vollen på Retthellseter er det noen meter skigard som Hole historielag tar vare på.