Skigard ved Retthellseter

Før var det vanlig med skigard rundt setervollene i Marka. Den var laget av 3-4 meter lange granklovninger (stokker delt på langs) som lå på snei. Klovningene var bundet sammen med tynne, bøyelige kvister, gjerne av brisk. På vollen på Retthellseter er det noen meter skigard som Hole historielag tar vare på.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Mai 2006

Retthellseter sett fra nord

Av Erik Unneberg

Den nedlagte Retthellseter har en av de største setervollene i Marka. Sommerstid kommer det beitende sauer her, noe som sikkert har bidratt til at vollen ikke har grodd igjen.

14 Mai 2006

Krokskogens siste seter som var i bruk

Av Erik Unneberg

På Retthellseter var det seterdrift helt frem til 1972. Dette var ikke bare en seter, men en setergrend der hele ti gårdsbruk setret. Man kan se spor etter flere av de revne husene på setervollen.

14 Mai 2006

Stidele og løypekryss ved Ingjerdsbrenna

Av Erik Unneberg

Der skogsbilveien mellom Fjellseter og Stubdal passerer noen få hundre meter vest for Ingjerdsbrenna, er det både rød- og blåmerkede løyper østover og vestover. Herfra er det 2,5 km til Kampevaddammen, 3 km til Løvlia, 2 km til Fjellseter, 3,5 km til Gyrihaugen og 6,6 km til Kampeseter, alle sentrale Krokskogsteder.