Sommersesong ved Ingjerdsbrenna

Ingjerdsbrenna er et platå på Krokskogen nordvest for Kampevaddammen og nordøst for Fjellseter. Vinterstid går det scooterløype fra Kampevaddammen over Ingjerdsbrenna og frem til Grenadertraseen mellom Fjellseter og Løvlia, mens man i sommersesongen kan følge blåmerket sti den samme veien. Dette området er ganske åpent, og nå i midten av mai var nesten all sne i området smeltet bort.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Mai 2006

Bommen ved Tverrelva

Av Erik Unneberg |

Nå er sykkelsesongen i gang også i store deler av Krokskogen. På bildet ser vi broen over Tverrelva, der det går skogsbilvei på begge sider av Lomma ned til By eller Guriby.

14 Mai 2006

Blåveis ved Mattisplassveien

Av Erik Unneberg |

Skogsbilveien fra Guriby til Mattisplassen går på vestsiden av Lomma. Den er nå tørr og fin å sykle på, og fortsatt står det blåveis i veikanten. Bildet er tatt omtrent midtveis mellom Guriby Tverrelva, et par hundre meter etter at fotografen syklet over grensen mellom Bærum og Hole. Klikk på "Vis på kart", så ser du hvor!

11 Mai 2006

Hvitveis ved Abborvannsveien

Av Erik Unneberg |

Mange steder i Bærumsmarka er hvitveisen nå i full blomst. Mange steder kler den bakken som et hvitt teppe. Spesielt godt trives den på litt åpne felter som her ved et av hogstfeltene ved Abborvannsveien. Bildet er tatt et par km nord for Østernvann, og man kan skimte Holmenkollåsen i bakgrunnen.