Veikryss

Vann har steget opp i en sprekk, og vannet har spredd seg i snøen. Slik oppstår fine skøyte"veier".

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Mar 2006

Rast i le

Av Bertel Gjelsvik Lundgaard |

Vestmarka i bakgrunnen

26 Mar 2006

God fart på Tyrifjorden

Av Oddvin Lund |

26 Mar 2006

Skruis på Holsfjorden

Av Oddvin Lund |

Noen ganger må rader av skruis forseres.