Fra Sandbekkflaka

Oppe på platået mellom Spålen og Vesle Sandungen er det flust med innbydende rasteplasser på vei fra nord til syd gjennom Marka . Her fra en myr rett øst for Sandbekkmana

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Mar 2000

Fra Nautsund

Av Steinar Kjærnsrød

Det smaleste sundet i Spålen kalles Nautsund, visstnok fordi seterfolkene på Spålssetra og Finnerudsetra her "fløtet" buskapen fra den ene siden av vannet til den andre

12 Mar 2000

Fra nordenden av Spålen

Av Steinar Kjærnsrød

Spålen er lang, men vinterstid er det en fornøyelse å skli fra nord til syd, i hvert fall når vær og føre er som i dag. Lengst i bakgrunnen ses Lortholkollens karakteristiske profil

12 Mar 2000

Spålsseter

Av Steinar Kjærnsrød

Det er mange år siden det var aktivitet i disse seterhusene, men nå står Spålssetra som et minne over en svunnen tid, i så måte et godt bevart minne