Kveldslys over Billingstad

Skiløypen fra Billingstad til Vestmarksetra er nå preparert, og forholdene er gode! Her kan man starte skituren rett ut fra tettbebyggelsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Jan 2006

Vinterdag ved Steinsvollen

Av Erik Unneberg

27 Jan 2006

Drømmeforhold på Krokskogen

Av Erik Unneberg

Traseen Rykkinn-Langebru-Frøshaug-Tverrelva ble kjørt i dag, og med noen få kuldegrader, sol og masse sne var forholdene upåklagelige, som her omtrent 1 km nord for Benteplassen.

28 Jan 2006

Løypedele ved Langlimyra

Av Erik Unneberg

Her er det et par alternativer for videre ferd. Mot syd (venstre på bildet) kommer man forbi Kveldroshøgda, og kan da velge videre mellom Heikampen, Langlia eller Vestre Fyllingen. Mot sydøst kommer man også til Vestre Fyllingen og eventuelt videre til Kikut. Nordvestover (i bilderetningen) ender man på Vesle Sandungen.