Moderne maskiner

Hypermoderne hogstmaskiner med både datamaskiner og GPS-styring har tatt over etter mannen med øksa og bågesaga. Her fra Lunner almenning.

Moderne maskiner

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Sep 2005

Nordre Puttjern - vannet som forsvant i Romeriksporten

Av Aina Grymyr

Dette er vannet som ble tømt pga. Romeriksporten; flytogtunnelen som går rett under vannet. Lekkasjene førte til at alt vannet rant ned i tunnel, med store skader på naturen i og rundt vannet. Etter masse diskusjoner ble det bestluttet å pumpe vannet tilbake til Nordre Puttjern for å opprettholde vannstanden. Fortsatt kan man se skadene denne lekkasjeskandalen har ført til. Puttjernene ligger i Puttdalen, en trang dal som går nord-syd øst for Lutvann. Det er bratte stup på begge sider, og omtårdet rundt Puttåsen kan ofte oppleves om "verste Østmarkterreng".

14 Sep 2005

Søndre Puttjern

Av Aina Grymyr

Søndre Puttjern ble ikke like hard rammet av lekkasjene i Romeriksporten, som Nordre Puttjern. Vannet ligger idyllisk til, men med bratte stup på begge sider. Løypene går derfor i nord-syd retning her.

23 Nov 2005

Gammel setergrend

Av Amund Rasten

Søndre Morstadsetra i Lunner almenningen.