Nordre Puttjern - vannet som forsvant i Romeriksporten

Dette er vannet som ble tømt pga. Romeriksporten; flytogtunnelen som går rett under vannet. Lekkasjene førte til at alt vannet rant ned i tunnel, med store skader på naturen i og rundt vannet. Etter masse diskusjoner ble det bestluttet å pumpe vannet tilbake til Nordre Puttjern for å opprettholde vannstanden. Fortsatt kan man se skadene denne lekkasjeskandalen har ført til. Puttjernene ligger i Puttdalen, en trang dal som går nord-syd øst for Lutvann. Det er bratte stup på begge sider, og omtårdet rundt Puttåsen kan ofte oppleves om "verste Østmarkterreng".

Nordre Puttjern - vannet som forsvant i Romeriksporten

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Sep 2005

Søndre Puttjern

Av Aina Grymyr

Søndre Puttjern ble ikke like hard rammet av lekkasjene i Romeriksporten, som Nordre Puttjern. Vannet ligger idyllisk til, men med bratte stup på begge sider. Løypene går derfor i nord-syd retning her.

23 Nov 2005

Gammel setergrend

Av Amund Rasten

Søndre Morstadsetra i Lunner almenningen.

21 Nov 2005

Løypebygging ved Harestua

Av Amund Rasten |

To stolte karer har nettopp felt ei buske, og løypa tar form ved Harestua, med manuell kraft, gravemaskin og hogstmaskiner! Fra venstre Petter Biong og Egil Nygård.