Søndre Puttjern

Søndre Puttjern ble ikke like hard rammet av lekkasjene i Romeriksporten, som Nordre Puttjern. Vannet ligger idyllisk til, men med bratte stup på begge sider. Løypene går derfor i nord-syd retning her.

Søndre Puttjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Nov 2005

Gammel setergrend

Av Amund Rasten

Søndre Morstadsetra i Lunner almenningen.

21 Nov 2005

Løypebygging ved Harestua

Av Amund Rasten |

To stolte karer har nettopp felt ei buske, og løypa tar form ved Harestua, med manuell kraft, gravemaskin og hogstmaskiner! Fra venstre Petter Biong og Egil Nygård.

21 Nov 2005

Løypebygging ved Harestua

Av Amund Rasten |

Ved løypebygginga på Harestua har Skiforeningen bytta ut motorsaga med grøvere redskap! Og med denne sultne maskinen tar løypa virkelig form.