Sørsetra sett fra Sørsetraveien

Det går mange stier og løyper fra Sørsetra. Skal man til Sollihøgda eller Kleivstua, er det mange traseer man kan velge.

Sørsetra sett fra Sørsetraveien

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Okt 2005

Stemplingsboksen ved Høymyr

Av Erik Unneberg

Høymyr ved Sollihøgda er et av Markas mange stemplingssteder for Distansemerket. Her er det også P-plass for turfolket.

21 Okt 2005

Sollihøgda kapell

Av Erik Unneberg

Det er en del kirker og kapeller som ligger i Marka eller i Markas randsoner. Et eksempel er kapellet på Sollihøgda som ble bygget i 1911

21 Okt 2005

Fortsatt snøfritt på Sollihøgda

Av Erik Unneberg

P-plassen på Sollihøgda har god kapasitet, selv om det kan bli litt trangt de fineste vinterdagene. Herfra er det mange muligheter for turer på Krokskogen eller inn i Vestmarka.