Damtjern en kveld i oktober

Damtjern er et fint utgangspunkt for tur, både sommer og vinter. Eller man kan ha vannet som et mål for turer fra flere kanter av Marka. Vannet er regulert, og akkurat nå er vannstanden et meter eller to lavere enn på det meste.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2005

Vak i Gopletjern

Av Erik Unneberg

Fotografen hadde ikke tatt med fiskestang. Hvilken tabbe!

06 Okt 2005

Oktoberettermiddag ved Skotta

Av Erik Unneberg

Tjernet Skotta ligger litt vest for Skamræk. Som ved mange mindre vann i Marka er det en del siv og myrtorv langs vannkanten. Barskog (gran) dominerer i terrenget, men nede ved vannet trives bjerken som nå har inntatt høstfarger.

06 Okt 2005

Skottakrysset - veiskille på Krokskogen

Av Erik Unneberg

Skottakrysset ligger mellom Storflåten og Skamræk. Har man kommet sydfra (Skamræk) og er på vei inn i bildet, kommer man mot Damtjern (5 km) ved å ta til venstre. Ved å velge høyre retning kommer man enten mot Storflåten ved å følge veien videre nordover, eller mot Langlia hvis man holder øst i neste veikryss.