Sommer i Søttjerndalen

Sommer i Søttjerndalen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2005

Den Bergenske kongevei

Av Harald Christophersen |

Fra Den Bergenske Kongevei, her ved Langebru mellom Lommedalen og Krokkleiva. En artig og interessent rute, temmelig kupert og tildels meget bratt skogsvei.

02 Jul 2005

Hytlibakkene

Av Harald Christophersen |

Allerede i begynnelsen av forrige århundre snakket man (Fritz Huitfeldt) om å bygge hoppbakker i Rødkleivaområdet, også som arvtaker til Holmenkollbakken. I stedet ble imidlertid Hytliområdet valgt og etter 1914 ble tre bakker bygget her. Fremdeles eksisterer Nordre Hytli (Lille Hytli), en 30-metersbakke. Den mellomste Hytli var minst populær og grodde etterhvert igjen. Vi ser restene av Store Hytlis unnarenn der hvor løvtrærne har overtaket, Tryvann Skisenter til høyre.

18 Jul 2005

Båntjern

Av Harald Christophersen

Båntjern, et idyllisk og meget dypt badevann på Vettakollen