Jonsrudkampen - mellom Lommedalen og Sørkedalen

På 400 meters høyde, og i disse dager blant mjødurt og hvitkløver, ligger Jonsrudkampen. Her passerer skiløype og sykkelsti som går mellom Tobonn i Lommedalen og Gråseterhytta i Sørkedalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2005

Panorama fra Kronprinsens utsikt

Av Erik Unneberg

Kronprinsens utsikt ligger like ved Kleivstua, og byr på vidt utsyn. Til venstre i bildet ser vi Storøya i Tyrifjorden, mens Sundvollen er i bildets sentrum. Steinsfjorden til høyre

26 Jul 2005

Steinsfjorden sett fra Kronprinsens utsikt

Av Erik Unneberg

Rett nord for Kleivstua har man et glimrende utsyn fra Kronprinsens utsikt. Her har man en høydeforskjell på 330 meter ned til Steinsfjorden!

26 Jul 2005

Øskjevallseter

Av Erik Unneberg

Denne seteren ligger mellom Mattisplassen og Bruløkka. Den var i drift frem til 1950-årene, og var en av de største på Krokskogen. De fleste av bygningene på setervollen er nå like falleferdige som den på bildet. Øskjeval er sannsynligvis en forvansking av Askvoll.