Steinsfjorden sett fra Kronprinsens utsikt

Rett nord for Kleivstua har man et glimrende utsyn fra Kronprinsens utsikt. Her har man en høydeforskjell på 330 meter ned til Steinsfjorden!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2005

Øskjevallseter

Av Erik Unneberg

Denne seteren ligger mellom Mattisplassen og Bruløkka. Den var i drift frem til 1950-årene, og var en av de største på Krokskogen. De fleste av bygningene på setervollen er nå like falleferdige som den på bildet. Øskjeval er sannsynligvis en forvansking av Askvoll.

26 Jul 2005

Myr med belastet navn

Av Erik Unneberg

Helvetesmyra ligger mellom Tverrelva og Frøshaug på Krokskogen

26 Jul 2005

Det er tatt høyde for store snømengder

Av Erik Unneberg

Her ved Løypekrysset like ved Frøshaug på Krokskogen kan det komme mye sne om vinteren. Løypeskiltet er derfor satt høyt!