Øskjevallseter

Denne seteren ligger mellom Mattisplassen og Bruløkka. Den var i drift frem til 1950-årene, og var en av de største på Krokskogen. De fleste av bygningene på setervollen er nå like falleferdige som den på bildet. Øskjeval er sannsynligvis en forvansking av Askvoll.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2005

Myr med belastet navn

Av Erik Unneberg

Helvetesmyra ligger mellom Tverrelva og Frøshaug på Krokskogen

26 Jul 2005

Det er tatt høyde for store snømengder

Av Erik Unneberg

Her ved Løypekrysset like ved Frøshaug på Krokskogen kan det komme mye sne om vinteren. Løypeskiltet er derfor satt høyt!

26 Jul 2005

Kongeveien forbi Bruløkka

Av Erik Unneberg

Bruløkka ligger mellom Frøshaug og Bureheim på Kongeveien som går gjennom Krokskogen fra Lommedalen til Ringerike. Det kan anbefales å ta en avstikker på blåmerket sti til Øskjevallseter, som ligger 1,2 km øst for Bruløkka.