Den nest beste hytta på Slottsberget

Her er den hytta som er i nest best stand i hyttefeltet på Slottsberget. En skikkelig laftet tømmerhytte, med panelt inngangsparti. Men det er ingen spor av bruk de siste årene, og minst ett vindu er knust og erstattet med fiberplate.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Nov 2021

Hyttefeltet på Slottsberget

Av Odd Tore Saugerud

I Kjekstadmarka er det minst to åser med navnet Slottsberget. Det mest kjente er den vestligste delen av Vardåsen, mens dette andre er en del av åsen mellom Småvannsbu og Gjellumvannet. Her ligger det et gammelt hyttefelt med om lag ti hytter, med de fleste i langt fremskredet forfall. I forgrunnen på bildet er den største grunnmuren i feltet, i bakgrunnen to, egentlig tre, hytter hvor både tak og vegger er i ferd med falle sammen.

06 Nov 2021

Mikadoskog ved Korsvasshaugen

Av Nina Didriksen

Blåstien som går inn i Rinilhaugen naturreservat ved Nordre Korsvasshøgda byr på noen utfordringer. Som så mange andre steder i Marka har den fått sin dose toppbrekk og vindfall, og ikke alt er ryddet vekk.

06 Nov 2021

Rester av Snellingsmølla

Av Nina Didriksen

Det er fremdeles litt å se av den gamle mølla. Kvernen lå ved bekken mellom Store og Vesle Snellingen, et par stavkast fra skiløypa og blåstien. Kjentmannspost i 1992.