Hvitt der skiløypa starter

Snøen har lagt seg der lysløypa fra Midtstuen til Frognerseteren starter, men det er for lite snø til å ta skiene fatt, konstaterer den skisugne fotografen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Mai 2020

Drama ved Nykjua

Av Nina Didriksen

Det hadde rast ut mye stein på veien ved Store Nykjua. Det gikk greit å komme seg forbi, og vi fikk formidlet beskjed til veiansvarlig.

12 Des 2003

Rotkunst ved Juthaugen 2003

Av Odd Tore Saugerud |

Dette bildet viser rota av et vindfall i en stor flatehogst mellom Juthaugen og Puttmyrene, en stor tørrgran. Nina Didriksens bilde «Kunstinstallasjon på Juthaugen», bilde nr. 25830, viser samme rot i 2016. Et artig sammentreff, og samtidig en illustrasjon av hvor raskt plantet gran vokser i løpet av 13 år.

12 Des 2003

Putten i Puttmyrene 2003

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannsposten fra 1994 viser at dette er samme putt som den på bilde nr. 37917 og andre bilder. Allerede da var koden uleselig. Utløpet er under treet til venstre i bildet. Siden det er snø og is, er det ikke mulig å si noe om hvor bevokst putten var den gang, men mindre gras er synlig. Området mellom Juthaugen og Puttmyrene var da ganske nylig blitt snauhogd, se bilde nr. 37919.