Store Nykjua sett fra Åsvanna

Når det er så lite vann som nå, går det an å gå tørrskodd fra veien og opp til Lunnaashytta. Bildet er tatt sørover.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2018

Fiske i Åsvanna

Av Morten Synstelien |

Det ble ikke noe fisk i Åsvanna, men en stor ørret i Store Nykjua. Vi ser kraftlinja som går nordvestover.

19 Jul 2018

Skillet mellom Åsvanna og Store Nykjua

Av Morten Synstelien

Vannet er tappet ganske langt ned. Bildet er tatt mot sørøst.

19 Jul 2018

Lite vann i Åsvanna

Av Morten Synstelien

Fordelen med lav vannstand i Åsvanna, er at du kan gå tørrskodd over til veien på vestsida, hvis du kommer fra Lunnaas. Bilder er tatt mot nord.