Fiske i Åsvanna

Det ble ikke noe fisk i Åsvanna, men en stor ørret i Store Nykjua. Vi ser kraftlinja som går nordvestover.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2018

Skillet mellom Åsvanna og Store Nykjua

Av Morten Synstelien

Vannet er tappet ganske langt ned. Bildet er tatt mot sørøst.

19 Jul 2018

Lite vann i Åsvanna

Av Morten Synstelien

Fordelen med lav vannstand i Åsvanna, er at du kan gå tørrskodd over til veien på vestsida, hvis du kommer fra Lunnaas. Bilder er tatt mot nord.

26 Jul 2021

Lite vann i Solbergelva

Av Morten Synstelien

Dammen på østsida av innfartsparkeringen på Kanada ble brukt for å ta et bad, heldigvis ingen is som skiltet sier.